Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR

Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR

- från lagstiftning till praktiskt arbete i skolan

30 november - 1 december 2017, Stockholm

 

Denna konferens ger dig fördjupning kring hur EU:s nya lagstiftning om dataskydd påverkar skolans verksamhet. Den första dagen går vi igenom vad de nya reglerna innebär och vilka de viktiga förändringarna är. Den andra dagen fördjupar vi oss kring hur du praktiskt arbetar med den fortsatta digitaliseringen av skolan samtidigt som du uppfyller de nya kraven kring dataskydd och informationssäkerhet.

 

Skolans ökade digitalisering ger nya möjligheter att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och lärare, samt inte minst stödja lärprocesser och rusta elever för det framtida digitala samhället. Men digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten, då personuppgifter hanteras i lärplattformar, skoladministrativa system, digitala läromedel, molntjänster, appar och sociala medier.

 

Från EU kommer det nu att ställas högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras då den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla den 25 maj 2018. Syftet är att ge fysiska personer bättre skydd och kontroll över hur de egna personuppgifterna hanteras, och för skolans verksamhet betyder detta ökade krav och ansvar kring dataskydd och informationssäkerhet.

 

Med anledning av detta arrangerar Studia en nationell konferens riktad till dig som skolhuvudman. Vi har samlat alla huvudaktörer för att du ska få möjlighet att uppdatera dig kring hur den nya lagstiftningen påverkar skolans verksamhet, samt hur du arbetar i praktiken med att uppfylla och implementera de nya kraven i skolans digitala ekosystem.

 

Ur programmet:

  • Dataskyddsförordningen i skolan – vad är nytt i förhållande till PUL?
  • Datainspektionen - Hur ska skolans huvudmän tänka kring reglerna om dataskydd när den allmänna dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018?
  • SKL - Vilka praktiska förberedelser bör du göra nu, inför ikraftträdandet av GDPR?
  • Informationssäkerhetsarbete i den digitaliserade skolan – hur arbeta i praktiken för ökad säkerhet i it-system och it-tjänster?
  • Skolans digitala ekosystem – hur fortsätta arbeta i vardagen samtidigt som dataskyddsförordningen uppfylls? Genomgång av olika stöd, mallar och verktyg
  • Hur förbereder sig leverantörerna för de ökade kraven?
  • Hur samarbetar skolhuvudman (beställare) och leverantörer på bästa sätt för att möta kraven i GDPR?

 

Dessutom: Genomgång av förslagen från Utbildningsdatautredningens slutbetänkande ”EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet” av särskild utredare Mikael Westberg

 

 

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som är ansvarig för frågorna kring dataskydd och informationssäkerhet inom skolans område. Även andra som är intresserade är välkomna till konferensen!

 

Datum: 30 november - 1 december 2017, Stockholm

 

Plats: World Trade Center konferens, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

 

Pris: 9 500 kronor, exklusive moms.

I priset ingår talarpresentationer i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Talare

Erik Janzon

Jurist med lång erfarenhet av dataskydd

Ulrika Harnesk

Jurist, Datainspektionen

Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert

Sarah Arlebrink

Stadsjurist samt projektägare för införandet av dataskyddsförordningen, Göteborgs Stad

Jannie Jeppesen

VD, Swedish EdTech Industry

Peter Karlberg

Undervisningsråd och digital strateg, Skolverket

Mikael Westberg

Särskild utredare för Utbildningsdatautredningen

Johanna Karlén

Projektledare för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting

Björn Söderlund Utvecklingschef, Stadsledningskontoret, Lidingö stad

Elias Selinder

Tf. VD på Vklass

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag