Informationssäkerhet i offentlig sektor

Informationssäkerhetsarbete i offentlig sektor

- nya arbetssätt för att uppnå kraven i GDPR

7 december 2017, Stockholm

 

Det ställs flera nya krav kring hur den offentliga sektorn ska arbeta med informationshantering och informationssäkerhet. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar praktiskt med att säkerställa att de nya kraven uppnås vid myndighetens informationshantering och informationssäkerhetsarbete.

 

Den 25 maj 2018 ska dataskyddsförordningen börja tillämpas. Det innebär bland annat nya krav på det tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsarbetet. Vissa av dessa krav finns redan i personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet, medan andra är nya; till exempel kravet kring anmälningsskyldighet för personuppgiftsincidenter, nya allmänna krav på säkerhet i samband med behandling av personuppgifter och skyldighet att göra konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

 

Under denna utbildningsdag fördjupar vi oss kring hur de nya kraven som ställs i dataskyddsförordningen ska tillämpas i det praktiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga sektorn.

 

Ur kursens innehåll:

  • Vilka krav ställer dataskyddsförordningen på informationssäkerhet i offentlig sektor?
  • Hur samordna informationshantering, informationssäkerhet och dataskyddsförordningen i det praktiska arbetet?
  • Incidenthantering - hur ska det fungera i praktiken?
  • Utveckling av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att klara kraven från dataskyddsförordningen
  • Hur sätta upp en rimlig plan kring förberedelse i organisationen för anpassningen till de nya kraven i dataskyddsförordningen?

 

Efter kursdagen ska du känna till hur du styr informationshanteringen i enlighet med de nya kraven. Du har fått insikt i hur du kan förbättra din informationshantering och informationssäkerhet generellt samtidigt som du uppnår kraven från dataskyddsförordningen. Du har även tagit del av konkreta exempel på hur informationssäkerhetsarbetet bör bedrivas inom offentlig sektor efter den 25 maj 2018.

 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig inom offentlig sektor som arbetar med informationssäkerhetsfrågor och till dig som har behov av att öka din kunskap om de nya kraven på informationssäkerhetsarbetet efter dataskyddsförordningen träder i kraft under 2018.

 

Datum: 7 december 2017

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Fia Ewald

Fia har arbetat med informationssäkerhet i över 20 år, och arbetar nu som konsult. Senast var hon enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tidigare har hon bland annat arbetat som informationssäkerhetschef i ett landsting. Fia har även varit expert i ett antal olika utredningar rörande informationshantering och informationssäkerhet under de senaste åren. Hon föreläser ofta för olika organisationer och målgrupper, och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag