Säkerhetsskyddsarbete i kommunen

Säkerhetsskyddsarbete i kommunen

– från analys till praktiskt arbete i verksamheten

14 - 15 februari 2018, Stockholm

 

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap kring hur säkerhetsskyddsarbetet bör se ut i kommunen, från analys till genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder, riktad till ansvariga för det strategiska säkerhetsarbetet inom den kommunala verksamheten.

 

Regeringen stärker nu totalförsvaret, och ökade krav ställs därmed på kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret och förmågan inför höjd beredskap. En viktig del i detta arbete är att stärka säkerhetsskyddet, där den största risken är bristande IT- och informationssäkerhet. Andra risker är även brister kring säkerhetskultur, arbetet med säkerhetsanalyser och utkontraktering av känslig verksamhet.

 

Under denna kurs ökar du din kunskap kring vad säkerhetsskydd är för något, vad begreppet rikets säkerhet innebär för en kommun, samt vilka de allmänna kraven på säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsarbetet är för den kommunala verksamheten.

 

Vi går igenom olika lämpliga arbetssätt för ett strategiskt säkerhetsskyddsarbete. Du lär dig mer om hur du arbetar med att identifiera skyddsbehov i kommunens informationsflöden, samt hur du identifierar och klassificerar olika risker. Vidare stärker du din kunskap kring hur du arbetar med olika säkerhetsskyddsåtgärder, t.ex. ökad säkerhetskultur, säkerhetskontroller, säkerhetsprövning av personal samt säkerhetsskyddsåtgärder vid höjd beredskap.

 

Kursen är mycket interaktiv, och du får möjlighet att öva praktiskt på hur du identifierar och klassificerar risker i den kommunala verksamheten i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

 

Efter kursen har du ökat din kunskap kring:

 

  • Vad säkerhetsskydd är och vad begreppet rikets säkerhet innebär för en kommun
  • Vilka de allmänna kraven är kring säkerhetsskydd och vad som måste göras i en säkerhetsanalys
  • Lämpliga arbetssätt för ett gott säkerhetsskyddsarbete i kommunen
  • Hur du implementerar säkerhetsskyddsarbetet och stärker säkerhetskulturen i din kommun

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som ansvarig för säkerhetsfrågor och det strategiska säkerhetsarbetet i kommunens verksamheter, men är även öppen för andra som är intresserade av att stärka sin kunskap kring dessa frågor.

 

Datum: 14 - 15 februari 2018

 

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

Pris: 11 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Albin Zuccato

Albin Zuccato, doktor i informationssäkerhet och affärsområdeschef Säkerhet, Atea. Albin har arbetat med it-säkerhet och informationssäkerhet i över 20 år, och han har en bred erfarenhet från arbete i finanssektorn, offentlig sektor och telecom-sektorn. Han är CISSP, CISA, ISO 27001 Lead Implementer och Lead Auditor certifierad. Albin föreläser ofta om dataskydd, informationssäkerhet och säkerhetsfrågor för olika målgrupper, bland annat vid Stockholms universitet, Karlstads universitet och vid olika säkerhetskonferenser.

Carl-Magnus Brandt

Carl-Magnus Brandt, säkerhetsexpert och enhetschef för informationssäkerhet, Atea. Carl-Magnus har lång erfarenhet av att arbeta med it-säkerhet och informationssäkerhet främst från Försvarsmakten, där han arbetade i över 10 år inom specialförbanden med personskydd, högriskmiljöer och säkra kommunikationslösningar. De senaste åren arbetade han som it-säkerhetschef/ informationssäkerhetschef/ signalskyddschef vid Försvarsmaktens högkvarter, där säkerhetsskydd, säkerhetsprövningar och komplicerat informationssäkerhetsarbete var en viktig del i arbetet för det totala säkerhetsskyddet.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag