Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden

Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut

24 - 25 september 2018, Stockholm

 

Sveriges stränder är en unik och oersättlig gemensam naturtillgång som har stor betydelse både för friluftsliv och djur- och växtlivet. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, både på land och i vatten.

 

Kommunerna har huvudansvaret för kontrollen av att strandskyddsreglerna följs genom operativ tillsyn.* Tillsyn av strandskyddsärenden är ett av kommunens viktiga men ofta svåra uppdrag. Tillsynen är tidskrävande, resurserna för tillsynsarbete är ofta begränsade och det kan vara utmanande att göra rättssäkra och likvärdiga bedömningar av vad som är en överträdelse av strandskyddet och när dispens kan beviljas.

 

Kursen Tillsyn av strandskyddsområden - Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut, ger dig viktig kunskap om hur du arbetar korrekt och rättssäkert i din myndighetsutövning kring strandskydd och hur du bedriver systematisk, långsiktig och rättssäker tillsyn av strandskyddsområden i praktiken.

 

Under kursen får du även ta del av ett antal intressanta domstolsavgöranden och vägledande domar som är viktiga att känna till för dig som arbetar med strandskyddsärenden.

 

Ur kursinnehållet:

  • Korrekt och rättssäker myndighetsutövning kring strandskydd
  • Systematisk, långsiktig och rättssäker tillsyn av strandskyddsområden
  • Hur göra rättssäkra och likvärdiga bedömningar av vad som är en överträdelse av strandskyddet och när dispens kan beviljas?
  • Hur formulera välmotiverade och tydliga beslut gällande strandskyddsärenden som håller för överprövning?
  • Intressanta domstolsavgöranden och vägledande domar

 

* Med undantag av områden, anläggningar, vägar eller järnvägar som omfattas av länsstyrelsens dispensprövning.

Målgrupp: Alla som arbetar med tillsyn av strandskyddsområden på landets kommuner eller länsstyrelser eller på annat sätt är intresserade av strandskyddsfrågor.

 

Datum: 24 - 25 september 2018

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Margaretha Svenning

Margaretha Svenning är doktorerad miljöjurist vid Länsstyrelsen i Skåne och lärare i miljörätt vid Lunds universitet.

Stefan Rubenson

Stefan Rubenson är hovrättsjurist och Senior Advisor till Advokatfirman Åberg & Co.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag