Tillgänglighetsfrågor i bygglovsprocessen

Tillgänglighetsfrågor i bygglovsprocessen

19-20 mars 2018, Stockholm

 

Du som arbetar med tillgänglighetsfrågor i bygglovsprocessen har en viktig roll för att säkra att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

 

Den byggda miljön ska kunna avvändas även om man har en funktionsnedsättning. Sverige är förpliktigat att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de svenska lagarna och reglerna kring tillgänglighet bygger på denna konvention.

 

Regelverket kring tillgänglighetsfrågor kan dock upplevas som komplext och det kan vara svårt att avgöra hur det ska tillämpas i praktiken.

 

Under denna kurs får du kunskap om och förståelse för regelverket kring tillgänglighet i bygglovsprocessen. Du lär dig hur regelverket ska tolkas i praktiken och du ökar din säkerhet i när du bör godkänna eller avvisa avvikelser gällande tillgänglighet.

 

Under kursen får du ta del av verktyg i form av exempel, litteraturtips och mallar/checklistor som hjälper dig att arbeta rättssäkert, effektivt och systematiskt vid granskning av tillgänglighet i hela bygglovsprocessen.

 

Under kursen får du:

  • Ökad förståelse för regelverket kring tillgänglighet i bygglovsprocessen
  • Kunskap om hur regelverket ska tolkas i praktiken
  • Ökad säkerhet i när du bör godkänna eller avvisa avvikelser
  • Verktyg, mallar och checklistor som hjälper dig att arbeta rättssäkert, effektivt och systematiskt vid granskning av tillgänglighet

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillgänglighetsfrågor i bygglovsprocessen.

 

Datum: 19-20 mars 2018

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Roland Ahlgren

Civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik och certifierad sakkunnig TIL, Landskapsgruppen AB

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag