Att förbereda och genomföra tekniskt samråd

Att förbereda och genomföra tekniskt samråd

7–8 oktober 2021

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Det kan vara utmanande att genomföra tekniska samråd som uppfyller sitt syfte och lever upp till rådande lagkrav. Många frågor ska behandlas under det tekniska samrådet och det är viktigt att disponera mötet så att alla viktiga delar hinns med. Ytterligare en utmaning är att nödvändiga handlingar ofta kommer in för sent för att hinna bedömas tillräckligt noga.


Under den här kursen får du som arbetar som byggnadsinspektör kunskap om hur du effektivt och strukturerat förbereder och genomför tekniska samråd, som uppfyller sitt syfte och lever upp till rådande lagkrav.


Vi går igenom alla moment som ska behandlas under ett tekniskt samråd och stannar upp och lägger särskilt fokus på de frågor som brukar vara extra utmanande.


Du får ta del av exempel på checklistor och mallar för olika moment, som stöd för ditt fortsatta arbete, så att du kan genomföra rätt anpassade tekniska samråd för olika typer av projekt.


Under kursen så finns det stora möjligheter till interaktivitet. Du kan ställa dina frågor till kursledaren och även utbyta erfarenheter med byggnadsinspektörer från olika delar av landet.


Ur kursinnehållet:

 • Vad är syftet med tekniskt samråd och när ska det hållas?

 • Genomgång av roller och ansvarsområden: byggherren, byggnadsinspektören och kontrollansvarig

 • Hur förbereda tekniska samråd – för effektiva möten där syftet med det tekniska samrådet uppfylls?

 • Hur arbeta för att få in alla nödvändiga handlingar i tillräckligt god tid innan tekniskt samråd för att hinna granska handlingarna?

 • Genomgång och granskning av byggherrens förslag till kontrollplan

 • Riskbedömning – Boverkets senaste vägledning

 • Genomgång av konstruktionshandlingar

 • Genomgång av de tekniska egenskapskraven – hur avgöra om de tekniska egenskapskraven kan komma att uppfyllas?

 • Hur kontrollera om byggnaden kommer att uppfylla energihushållningskraven?

 • Hur ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts?

 • Hur avgöra om startbesked kan ges?

 • Nyheter och aktuella frågeställningar

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som byggnadsinspektör på någon av landets kommuner.


Datum: 7–8 oktober 2021


PlatsDigitalt på distans


Pris

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Said Elmi, byggnadsingenjör, Svea Byggkontroll


Said är utbildad byggnadsingenjör från KTH. Han sitter med i styrelsen för SBR:s Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL och tidigare i Boverkets insynsråd efter förordande från regeringen. Said har arbetat som byggnadsinspektör i flera kommuner i Stockholmsregionen och är idag verksam som byggnadsinspektör i en kommun. Han är dessutom verksam som kontrollansvarig och entreprenadbesiktningsman. Said arbetar även till stor del med utbildning om byggreglerna för olika målgrupper, och är en både erfaren och mycket uppskattad föreläsare.