Autism och ADHD i skolan

Autism och ADHD i skolan

Hur skapa inkluderande lärmiljöer där alla elever får en utbildning av hög kvalitet?

27–28 november 2019, Stockholm


Skollagen är tydlig, elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.


Barn och unga med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland elever med omfattande skolfrånvaro och risken för misslyckande i skolan är betydligt högre för dessa elever än för andra.


För att elever med autism och ADHD ska få en tillgänglig och likvärdig utbildning är det nödvändigt att skolans personal har kunskap om dessa funktionsnedsättningar och vad som krävs för att skapa inkluderande lärmiljöer där alla elever får rätt förutsättningar att nå skolans kunskapsmål.


Under denna konferens får du fördjupad kunskap om vad skolan kan göra för att säkerställa att elever med autism och ADHD får en bra skolgång och en utbildning av hög kvalitet.


Ur konferensens innehåll:


  • Aktuell forskning – vad krävs av skolan för att elever med autism och ADHD ska få en bra skolgång och en utbildning av hög kvalitet?
  • Tydliggörande pedagogik i praktiken – hur kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, för att skapa de bästa förutsättningarna för elever med autism och ADHD att nå kunskapsmålen?
  • Inkluderande skollokaler och anpassningar i den fysiska miljön som ger eleverna med autism och ADHD optimala förutsättningar till lärande
  • Social inkludering – social färdighetsträning i skolan, för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sociala svårigheter
  • Hur skapa raster som ger möjlighet till återhämtning för elever som behöver extra stöd i socialt ostrukturerade situationer?
  • Så har vi skapat en NPF-säkrad skola där alla elever får rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen – Lär och inspireras av det framgångsrika arbetet på Källbrinksskolan för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningars konsekvenserMålgrupp: Konferensen riktar sig till skolledare, specialpedagoger, speciallärare, lärare, personal inom elevhälsan och annan personal inom grundskolan.


Datum: 27–28 november 2019, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 6 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Grupprabatt!

Anmäl tre eller fler deltagare till konferensen och få 15% rabatt på konferenspriset.

Talare:

Steve Berggren, Med Dr, Leg psykolog samt specialist i neuropsykologi. Steve arbetar som biträdande föreståndare och enhetschef på KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders

Ann Lindgren, pedagog med NPF-inriktning, Centrala elevhälsan Norrtälje kommun


Anna Borg, samordnare för skolfrågor på KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders


Elinor Kennerö Tonner, skolledare, Huddinge kommun


Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019