Avfall för anläggningsändamål

Avfall för anläggningsändamål 

Hur bedömer du föroreningsrisken för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning av avfallsmassor?

17–18 november 2022

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Det är resurseffektivt att återanvända överskottsmassor från exploatering, eftersom en ökad återanvändning av avfall som uppstår i bygg- och infrastrukturprojekt främjar en mer cirkulär ekonomi och minskar behovet av nya material i anläggningsprojekt. Men det är samtidigt svårt att bedöma om massorna är lämpliga att använda på platsen, så att de inte riskerar att medföra risker för spridning och exponering av föroreningar – både på kort och lång sikt.


Under kursen får du en genomgång av lagstiftning och aktuell rättspraxis på området, samt även de nya lagändringarna som är på gång. Du ökar även din kunskap kring hur du riskbedömer avfallsmassor som ska användas för anläggningsändamål, så att du kan göra korrekta bedömningar i ditt tillsynsarbete. På så sätt bidrar vi både till en ökad resurseffektivitet och giftfria kretslopp i vårt samhälle.


Under kursdagarna varvar vi föreläsningar med interaktiva moment som workshop, diskussioner och erfarenhetsutbyte i grupp. Du har även möjlighet att ställa dina frågor till våra erfarna och pedagogiska kursledare.


Ur kursinnehållet:

  • Grunderna i avfallslagstiftningen – vad är avfall?

  • Ringa risk och mindre än ringa risk – hur tolkas detta begrepp och var går gränsen?

  • Miljöprövning – vilka olika typer av prövningar kan bli aktuella? Vilka krav ställer lagstiftning och praxis vid prövningar av detta slag?

  • Riskbedömning av avfallsmassor – hur bedömer du vilka massor som kan innebära en risk?

  • Provtagningar – vilka krav är lämpliga att ställa gällande provtagning på massor?

  • Platsspecifik bedömning – hur bedömer du föroreningsrisken i avfallet på platsen där det ska användas?

  • Bygg- och rivningsavfall i anläggningsändamål – lämpliga användningsområden?

  • Lagring av avfall – hur hantera stora lagringsmängder vid tillsyn?

avfall-for-anlaggningsandamal-studia-1
avfall-for-anlaggningsandamal-studia-2

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör på landets kommuner. Även du som arbetar med dessa frågor på Länsstyrelse eller som konsult är välkommen att delta på kursen.


Datum: 17–18 november 2022


PlatsDigitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Linnea Ljung

Advokat och delägare, verksam inom miljörätt, Setterwalls Advokatbyrå

Linnéa Johansson

Jurist, verksam inom miljörätt, Setterwalls Advokatbyrå

Markus Rönnegård

Gruppchef, Earth & Environment, WSP Sverige

Veronica Ribé

Riskbedömare, förorenade områden, WSP Sverige