Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Vilka krav ställs enligt den nya avfallslagstiftningen och hur följer du upp dem i tillsyn enligt miljöbalken?

26–27 maj 2021

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Denna kurs ger dig ökad kunskap om hur den nya avfallslagstiftningen påverkar tillsyn enligt miljöbalken, med fokus på tillsyn av mindre verksamheter. Vi fördjupar oss till exempel kring de nya kraven på rapportering av farligt avfall och anteckningsskyldighet vid transport av farligt avfall. Efter kursen ska du känna till hur du arbetar framgångsrikt med avfallsfrågor i din tillsyn, så att även mindre verksamhetsutövare följer den nya avfallslagstiftningen. 


EU:s nya avfallsdirektiv, det så kallade ”avfallspaketet”, har införts genom svensk lagstiftning under 2020. Några delar är kvar att genomföra, vilka kommer att införas senast under 2025. Målsättningen med den nya lagstiftningen är att avfall ska bli till ny resurs. Samhället ska därför arbeta för att minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning av produkter samt förbättra avfallshanteringen. 


Under den här kursen fördjupar du dig kring hur den nya lagstiftningen som nu har införts – genom bland annat miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter – påverkar tillsyn enligt miljöbalken av mindre verksamhetsutövare, så att du vet vilka krav du kan ställa samt hur du bör planera din tillsyn. På detta sätt ökar vi kontrollen kring hur farligt avfall hanteras och transporteras samt förbättrar möjligheterna till en miljömässigt säker återvinning och återanvändning av det avfall som uppstår i vårt samhälle.


Ur kursinnehållet:

  • Vad är avfall och vad är inte avfall? Definitioner och begrepp

  • Nya avfallsförordningen – vilka är de viktiga förändringarna?

  • Avfall för anläggningsändamål – vilka krav kan vi ställa?

  • Naturvårdsverkets nya avfallsregister – hur fungerar rapporteringen? Vilket stöd kan avfallsregistret vara i er tillsyn?

  • Klassning av farligt avfall – Vad avgör vad som är ett IFA eller FA?

  • Hur arbeta i praktiken med tillsyn för att följa flödet av farligt avfall i mindre verksamheter?

  • Hur når vi ut med information om nya kraven på rapportering av farligt avfall och transporter på ett bra sätt?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör i kommunen. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 26–27 maj 2021


Plats: Digitalt på distans


Pris:

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Föreläsare

Björn Hellman, Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co

David Carlsson, Objektspecialist, Avfallsenheten, Naturvårdsverket

Dick Hedeklint, Handläggare, Avfallsenheten, Naturvårdsverket

Celia Jones, Konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar i förorenade områden, Kemakta

Mia Jameson, Miljökonsult, WSP