Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Vilka krav ställs enligt den nya avfallslagstiftningen och hur följer du upp dem i tillsyn enligt miljöbalken?

2–3 december 2021, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Denna kurs ger dig ökad kunskap om hur den nya avfallslagstiftningen påverkar tillsyn enligt miljöbalken, med fokus på tillsyn av mindre verksamheter. Vi fördjupar oss till exempel kring de nya kraven på rapportering av farligt avfall och anteckningsskyldighet vid transport av farligt avfall. Efter kursen ska du känna till hur du arbetar framgångsrikt med avfallsfrågor i din tillsyn, så att även mindre verksamhetsutövare följer den nya avfallslagstiftningen. 


EU:s nya avfallsdirektiv, det så kallade ”avfallspaketet”, har införts genom svensk lagstiftning under 2020. Några delar är kvar att genomföra, vilka kommer att införas senast under 2025. Målsättningen med den nya lagstiftningen är att avfall ska bli till ny resurs. Samhället ska därför arbeta för att minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning av produkter samt förbättra avfallshanteringen. 


Under den här kursen fördjupar du dig kring hur den nya lagstiftningen som nu har införts – genom bland annat miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter – påverkar tillsyn enligt miljöbalken av mindre verksamhetsutövare, så att du vet vilka krav du kan ställa samt hur du bör planera din tillsyn. På detta sätt ökar vi kontrollen kring hur farligt avfall hanteras och transporteras samt förbättrar möjligheterna till en miljömässigt säker återvinning och återanvändning av det avfall som uppstår i vårt samhälle.


Ur kursinnehållet:

  • Vad är avfall och vad är inte avfall? Definitioner och begrepp

  • Nya avfallsförordningen – vilka är de viktiga förändringarna när det gäller hantering av farligt avfall?

  • Tillstånds- och anmälningsplikt - hur klassificerar man en avfallsanläggning och dess verksamheter?

  • Rapportering av farligt avfall i elektroniskt register och transporter av farligt avfall - vilka nya krav ställs på verksamhetsutövaren och kommunens tillsynsarbete?

  • Hur arbeta i praktiken med tillsyn enligt miljöbalken för att följa flödet av farligt avfall i mindre verksamheter?

  • Hur når vi ut med information till verksamhetsutövare om nya kraven på rapportering av farligt avfall och transporter på ett bra sätt?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör i kommunen. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 2–3 december 2021


Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.
I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Föreläsare

Björn Hellman, Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co

Mia Jameson, Miljökonsult, Mia Jameson AB