Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

25–26 november 2020, Stockholm
På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


Prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser ställer höga krav på handläggarens kunskap om vad som ska prövas och hur rådande lagstiftning ska tolkas i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du gör en korrekt prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser.


Kursen ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå tillväga för att avgöra om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked ska beviljas eller avslås.


Under kursen går vi igenom gällande bestämmelser och aktuell praxis med fördjupning i de delar där lagstiftningen kan upplevas som svårtolkad. Du får också tillfälle till diskussion om vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna som tas upp under kursen.


Ur kursinnehållet:


  • Plankravet – hur avgöra om åtgärden behöver föregås av detaljplaneläggning?
  • Så gör du en korrekt lokaliseringsprövning

  • Hur gör du en korrekt bedömning av bygglovsansökningar på brukningsvärd jordbruksmark?

  • Hur gör du en korrekt prövning av åtgärdens placering, utformning och omgivningspåverkan?

  • Prövning av utformningskraven

  • Andra krav som ska prövas; omgivningsbuller, varsamhet och kulturvärden

  • Prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

  • Aktuella vägledande rättsfall gällande bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser


Syftet är att du efter kursen ska känna dig tryggare i din handläggning av dessa ärenden och kunna göra korrekta och rättssäkra prövningar.

MålgruppKursen riktar sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov och förhandsbesked.


Datum: 25–26 november 2020


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Katja Hedberg

Advokat och delägare från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Katja har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Katja hjälper kommuner med bland annat alla typer av kommunala avtal, skadeståndsprocesser, fastighetsrätt, PBL-, miljö- och VA-frågor. Katja håller regelbundet utbildningar och är mycket uppskattad som föreläsare.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020