Bygglovsbefriade åtgärder

Bygglovsbefriade åtgärder

Korrekt och rättssäker tillämpning av regelverket

26 - 27 mars 2019, Stockholm

 

Bygglovsplikt är en huvudregel med många undantag att hålla ordning på. Lagstiftningen som reglerar vilka åtgärder som normalt kräver bygglov och vilka åtgärder som bara kräver anmälan kan upplevas som komplex. Nu har du möjlighet att under två dagar stärka din kompetens om bygglovsbefriade åtgärder för att kunna handlägga dessa ärenden både korrekt och rättssäkert!

 

Under kursen kommer vi att gå igenom de åtgärder som är bygglovsbefriade med fokus på de delar där det har visat sig finnas störst tolkningsutrymme. Du får viktig kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att dessa åtgärder ska vara bygglovsbefriade och hur lagstiftningen ska tolkas i praktiken. Under kursen går vi även igenom lagändringarna beträffande ytterligare bygglovsbefriade åtgärder som tillkommit efter den 1 juli 2017.

 

Du får även fördjupad kunskap om vad som gäller beträffande bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanerat område och vilka möjligheter kommunen har att besluta om lättnader i bygglovsplikten och att utöka bygglovsplikten. Dessutom får du praktiska råd om hur du tydligt hanterar och svarar på frågor om bygglovsbefriade åtgärder från allmänheten.

 

Under kursen varvas föreläsningar med tid för frågor och diskussioner.

 

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovschef eller har annan befattning där du har behov av ökade kunskaper gällande det aktuella regelverket kring bygglovsbefriade åtgärder. Kursen riktar sig både till dig som nyligen börjat arbeta med dessa frågor och till dig som har längre erfarenhet.

 

Datum: 26 - 27 mars 2019

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Katja Hedberg

Katja Hedberg, advokat från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Katja har lång erfarenhet som advokat från större advokatbyrå och har tidigare tjänstgjort vid bland annat tingsrätt och kammarrätt. Katja biträder enbart kommuner, kommunala bolag och regionförbund i bland annat avtalsfrågor, skadeståndsprocesser, PBL–,

miljö– och VA–frågor. Katja håller regelbundet utbildningar och är mycket uppskattad som föreläsare.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner