Dataskyddsombud i offentlig sektor

Seminariedag för Dataskyddsombud i offentlig sektor

Hur arbeta för att efterleva dataskyddslagstiftningen i praktiken?

14 maj 2019, Stockholm


Det praktiska arbetet är nu igång för dig som arbetar som dataskyddsombud inom offentlig sektor, efter implementeringen av den nya dataskyddslagstiftningen. Under denna seminariedag får du lyssna till myndigheter som har kommit långt i sitt arbete, uppdatera dig kring den senaste rättsliga utvecklingen samt dela dina praktiska erfarenheter och bygga ett nationellt nätverk.


Du som arbetar i den nya rollen som dataskyddsombud ska nu vara informerad om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att myndigheten följer bestämmelser och interna styrdokument, medverka vid konsekvensbedömningar avseende dataskydd samt informera och ge råd inom organisationen. Dessutom ska du hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen kring

lagstiftningen om personuppgiftsskydd, samt inte minst kunna hantera de registrerades frågor.


Under denna dag får du lyssna till myndigheter som kommit långt i sitt arbete. De delar sina erfarenheter kring hur man har skapat en fungerande organisation för dataskydd, utformat rollen som dataskyddsombud och hur de praktiska lösningarna ser ut för att hantera de registrerades rättigheter effektivt inom myndigheten.


Du får även en uppdatering gällande den senaste rättsliga utvecklingen vid behandling av personuppgifter inom offentlig sektor, samt ökad kunskap om hur man kan integrera dataskyddsarbetet med informationssäkerhetsarbetet.


Dessutom, får du under dagen möjlighet att bygga ditt professionella nätverk och dela dina erfarenheter med andra som arbetar som dataskyddsombud inom den offentliga sektorn.


Ur programmet:

  • Dataskyddsombud i offentlig sektor – hur ser organisation, rollen och arbetsuppgifterna ut?
  • Rättslig uppdatering – den senaste utvecklingen kring tillämpningen av datasskyddslagstiftningen i offentlig sektor
  • Hur integrera dataskyddsarbetet med informationssäkerhetsarbetet? Riskanalys och konsekvensbedömningar avseende dataskydd
  • Hur utveckla myndighetens digitala förmåga samtidigt som du säkerställer ett starkt skydd för den personliga integriteten – i praktiken?
  • Dataskyddsombudets roll och arbete i praktiken – hur balansera mellan att ge stöd och granska verksamheten?
  • Dataskyddsarbete som lever upp till de nya kraven kring integritetsskydd – ledning och styrdokument
  • Vilka är de viktiga prioriteringarna i det fortsatta arbetet för DSO i offentlig sektor?

Målgrupp: Dataskyddsombud i offentlig sektor. Även de som ingår i dataskyddsombudets samarbetsgrupper för dataskydd på myndigheten är välkomna att delta, t.ex. informationssäkerhetsansvariga, jurister och IT-säkerhetsansvariga.


Datum: 14 maj 2019, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Föreläsare

Eva Maria Broberg, dataskyddsombud och jurist, Pensionsmyndigheten

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert

Parisa Nordin Maleki, dataskyddsombud och jurist, Gävle kommunkoncern

Anne Lindelöf, dataskyddsombud och verksjurist, Kronofogdemyndigheten

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019