Detaljplanering i praktiken

Detaljplanering i praktiken

Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess?

1–2 december 2020, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande.


I den kommunala planprocessen ska detaljplanerna som tas fram vara både tydliga och rättssäkra, så att processen från plan till genomförande går så smidigt som möjligt. Dessutom ska detaljplanen medverka till att skapa en god kvalitet i byggandet samt en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Hur arbetar du i praktiken för att hantera de olika intressena och skapa en hållbar detaljplan och en bra planprocess?


För dig som är ny som planarkitekt erbjuder vi två mycket praktiskt inriktade utbildningsdagar. Du får många praktiska råd och tips om hur du kan styra och samordna detaljplanarbetet både internt och externt, samt hur ansvarsfördelningen för olika frågor bör se ut.


Du ökar även din kunskap om hur du balanserar kraven på att beakta de allmänna intressena och följa den offentliga lagstiftningens krav, samtidigt som du möter politikers och byggaktörers intresse av att planarbetet ska gå så snabbt som möjligt från idé till genomförande. Du får genom rättsfall lära dig mer om hur domstolarna uttolkat oklara lagregler.


Under utbildningen har du möjlighet att diskutera dina frågor med kursledaren samt utbyta dina erfarenheter med andra nya planarkitekter i kommuner över hela landet.


Ur kursinnehållet:

  • Att arbeta i en politiskt styrd organisation – hur skapar du förtroende för din kompetens och förankrar planarbetet i politiken?
  • Förvaltningslagens krav på en rättssäker förvaltning – hur påverkar detta detaljplanearbetet?
  • Vad är fysisk planering? Att tillämpa PBL i den kommunala kontexten
  • Vad kan du med lagstöd reglera i en detaljplan?
  • Hur samordnar du planarbetet internt för en effektiv process och ett enklare plangenomförande?
  • När ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras?
  • Dagvatten, buller och miljökvalitetsnormer är särskilt svåra planeringsproblem – hur hanterar du dessa i en detaljplaneprocess?
  • Kommunikation med medborgare och exploatörer – hur kommunicera och visualisera en plan för att undvika onödiga överklaganden?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult. Du som kommer i kontakt med detaljplanearbetet i andra roller och behöver öka din kunskap är även välkommen till kursen.


Datum: 1–2 december 2020, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Carl-Gustaf Hagander

Carl-Gustaf Hagander, Arkitekt SAR/MSA och tidigare tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen. Carl-Gustaf har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län. Han är en av författarna till boken ”PBL 2010 - En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika målgrupper, och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020