Effektiv styrning av projektportföljen i teknisk förvaltning

Effektiv styrning av projektportföljen i teknisk förvaltning

Hur arbeta med strategisk planering av projekt på kommunen för rätt investeringar i rätt tid?

21 mars 2024, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Behovet av att arbeta mer strategiskt och styra vilka projekt vi tar fram – och när – har blivit allt viktigare när behoven är många och resurserna begränsade. Så hur kan vi arbeta för att säkerställa att rätt investering görs i rätt tid, och att kommunens resurser används både ansvarsfullt och effektivt? Under denna kurs lär du dig mer om projektportföljstyrning – vi går igenom de teoretiska grunderna och vilka vinster din organisation kan göra genom att arbeta med en tydlig strategisk styrning av projekt inom teknisk förvaltning.


Utmaningen för de flesta kommuner när det handlar om investerings- och reinvestering inom gata, park, VA och annan infrastruktur, är att behoven är många och resurserna begränsade. Även om det finns ekonomiska medel för investeringarna så kan det vara svårt att klara genomförandegraden i projekten. Den politiska viljan i kommunen styr vad som ska prioriteras, och ibland kan uppstartade projekt plötsligt få avslutas då annat ska prioriteras. Ytterligare en utmaning är att kostnaderna för att genomföra investerings- och reinvesteringsprojekt blir allt högre på grund av ökande priser på exempelvis olika material.


Under denna kurs lär du dig mer om hur du kan arbeta med projektportföljstyrning inom teknisk förvaltning i kommunen, med fokus på projekten inom gata, park, VA och annan infrastruktur. Vi går igenom de teoretiska grunderna och vad din organisation har att vinna på att arbeta med en tydlig strategisk styrning av projekt genom ett projektportföljtänk.


Efter kursdagen ska du känna till hur du bygger upp er projektportfölj, hur du lägger upp styrning av projektportföljen på ett enkelt sätt, hur du involverar rätt personer i styrningen av portföljen, samt varför alla organisationer – såväl mindre som större – kan tjäna på att leda sina projekt genom ett portföljupplägg.


Ur kursinnehållet:

  • Vad är projektportföljstyrning? Vilka är vinsterna för organisationen?

  • Projektstyrning och projektportföljstyrning – hur hänger de ihop?

  • Hur inför man arbetet med projektportfölj på ett framgångsrikt sätt i teknisk förvaltning?

  • Hur leder du arbetet vid införandet av projektportföljstyrning för att lyckas?

  • Hur skapar din organisation en projektportföljstyrning som är i linje med den politiska viljan i kommunen?

  • Hur använda projektportföljstyrning till att höja er genomförandetakt och budgetkontroll?

  • Praktiska exempel från olika kommuner – både större och mindre – hur kan arbetet läggas upp?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som ansvarar för att ta fram investerings- och reinvesteringsprojekt inom främst gata, park, VA och annan infrastruktur på landets kommuner. Du arbetar till exempel som förvaltningschef eller enhetschef inom teknisk förvaltning och stadsmiljö. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 21 mars 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Emir Halalkic, Verksamhetschef, Trafik och Utemiljö, Kungsbacka kommun


Emir håller kontinuerligt i utbildningar kring projektledning och projektplanering för olika målgrupper, beställare så väl som utförare. Han är en mycket uppskattad kursledare som får höga betyg av våra tidigare kursdeltagare.