Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik

vid drift och underhåll av gator och vägar – där kommunen är väghållare

2021 november 2019, Stockholm


Kommunen har ett stort ansvar i att säkerställa god avtalsefterlevnad som beställare av entreprenadarbeten vid drift och underhåll av gator och vägar. Behovet av drift- och underhållsinsatser är stort och resurserna begränsade, och det är nödvändigt att använda resurserna på bästa möjliga sätt och säkerställa att det som har beställts verkligen levereras.


Under denna kurs får du under pedagogisk ledning av advokat Christian Arnbom, praktisk tillämpbar kunskap om juridiken som reglerar samarbetet mellan beställare och entreprenör. Du lär dig hur du med stöd i lagstiftningen kan arbeta effektivt och strategiskt för att säkerställa god avtalsefterlevnad.


Ur kursinnehållet:

  • Hur formulera tydliga förfrågningsunderlag som ligger till grund för ändamålsenliga, uppföljningsbara avtal och välfungerande samarbeten mellan beställare och leverantör?

  • Hur utforma tydliga uppföljningsbara avtal som resulterar i god avtalsefterlevnad?

  • Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kommunen som beställare och entreprenören i olika entreprenadformer vid drift- och underhåll av gator och vägar?

  • Vad är viktigt att tänka på vid uppstart av en entreprenad för att lägga grunden till ett välfungerande samarbete? 

  • Hur arbeta effektivt och systematiskt med avtalsuppföljning?

  • Hur hantera ÄTA-arbeten enligt AB 04 och ABT 06 – för att undvika konflikter och tvister? 

  • Prissättning – Vad ingår egentligen i priset och hur undvika tvister kring á-priser? 

  • Vad kan kommunen göra vid avtalsbrott?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar inom kommunen som till exempel gatuchef, teknisk chef, gatuingenjör, driftsansvarig gata, entreprenörsansvarig eller projektledare och som behöver stärka dina kunskaper om entreprenadjuridik vid drift och underhåll av gator och vägar, där kommunen är väghållare.


Datum: 20–21 november 2019


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Christian Arnbom

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Christian Arnbom är advokat och delägare i Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Christian har lång erfarenhet av att biträda kommuner i tillämpning av PBL, avtal-, entreprenad- och exploateringsfrågor samt om skadestånd. Han har även många års erfarenhet av att hålla kurser i väghållningsjuridik.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019