Grävarbete i kommunal mark

Grävarbete i kommunal mark

Hur säkerställa kvaliteten vid utförandet av grävarbeten?
Från grävtillstånd till garantitidens utgång

6–7 februari 2024

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


För att få gräva i kommunal mark krävs i de allra flesta kommuner ett så kallat grävtillstånd. När ledningsägare gräver ner infrastruktur i marken är det ofta en utmaning att säkerställa kvaliteten i utförandet och återställandet. Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur du arbetar med planering och genomförande av grävarbete i kommunal mark, från ansökan om grävtillstånd kommit in till dess att garantitiden har gått ut. Genom att utveckla vårt arbetssätt kan vi förbättra kvaliteten på det utförda arbetet.


Idag är det allt fler aktörer som behöver utföra grävarbeten i kommunal mark, då till exempel nya ledningar ska dras eller renoveras för till exempel fiber, fjärrvärme, el- och va-ledning. Detta leder till både ökad konkurrens om utrymmet i den offentliga marken och fler pågående grävarbeten i våra tätorter, vilket har gjort det allt viktigare för kommunen att styra och planera utförandet av grävarbeten.


För att säkerställa kvaliteten i utförandet av grävarbeten, från beställning till återställande, ska ledningsägare planera arbetet och ansöka om grävtillstånd innan de påbörjar ett grävarbete. Av samma skäl har kommunen grävbestämmelser som ska följas, med syftet att kunna upprätthålla ett fungerade gatunät i kommunen, minimera störningar och risker både för allmänheten och utförarna samt tydliggöra hur grävarbeten ska utföras så att livslängden på anläggningarna bevaras eller ökas.


Under denna kurs går vi igenom hur du kan arbeta med styrning och ledning av grävarbeten i kommunal mark, som kvalitetssäkrar hela processen från grävtillstånd till återställning av ytan. Du får även fördjupa dig kring juridiken som styr ansvarsfördelning och avtalsskrivning vid grävarbeten på kommunal mark, samt hur en korrekt TA-plan ser ut för olika typer av grävarbeten.


Ur kursens innehåll:

  • Hur säkerställer du kvaliteten i utförandet av grävarbeten i kommunal mark? Arbetsprocessen från tillståndsgivning till återställande och besiktning

  • Juridiken kring ansvarsfördelning och avtalsskrivning vid grävarbete i kommunal mark

  • Hur bör ett grävtillstånd utformas och vad ska det innehålla för krav på ledningsägaren/entreprenören?

  • Hur får man entreprenören att följa kommunens grävbestämmelser, både genom avtal och andra instruktioner?

  • Hur samarbetar vi med ledningsägarna kring kommunikation och information till medborgare?

  • Besiktning, kontroll och uppföljning av utförda asfaltsarbeten

  • När och varför krävs en TA-plan vid grävning i kommunal mark?

  • Hur ser en tillräckligt bra TA-plan ut?

gravarbete-i-kommunal-mark-studia-3
gravarbete-i-kommunal-mark-studia-1
gravarbete-i-kommunal-mark-studia-2

MålgruppKursen vänder sig till dig som arbetar i kommunen och ansvarar för frågor om grävarbete i kommunal mark, till exempel som gatuchef, gatuingenjör, trafikingenjör, driftsledare och gatutekniker. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen!


Datum: 6–7 februari 2024


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 9 900 kr exkl. moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Jerry Palm

Gatuingenjör, Stadsmiljöenheten, Ängelholms kommun

Christian Arnbom

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Hans Sundberg

Gruppchef, Nitro Consult, och konsult på Gatuenheten, Säffle och Åmåls kommuner

Anncatrin Elversson

TA-chef, Peab och aktiv i SBSV:s styrelse, Sveriges Branschförening för

Säkrare Vägarbetsplatser