Grävarbete i kommunal mark

Grävarbete i kommunal mark

Hur säkerställa kvaliteten vid utförandet av grävarbeten - från grävtillstånd till garantitidens utgång

8–9 februari 2022, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Idag är det allt fler aktörer som behöver utföra grävarbeten i kommunal mark, när nya ledningar ska dras eller renoveras, för till exempel fiber, fjärrvärme, el- och va-ledning. Detta leder till både ökad konkurrens om utrymmet i den offentliga marken och fler pågående grävarbeten i våra tätorter, vilket har gjort det allt viktigare för kommunen att styra och planera utförandet av grävarbeten.


För att få gräva i kommunal mark krävs i de allra flesta kommuner ett så kallat grävtillstånd. När ledningsägare gräver ner fiber eller annan infrastruktur i kommunal mark är det ofta en utmaning att säkerställa kvaliteten i utförandet och återställandet.


Under kursen fördjupar du din kunskap om hur du arbetar med planering och genomförande av grävarbete i kommunal mark, från ansökan om grävtillstånd kommit in till dess att garantitiden har gått ut, för att säkerställa kvaliteten på det utförda arbetet.


Du får även fördjupa dig kring juridiken som styr ansvarsfördelning och avtalsskrivning vid grävarbeten på kommunal mark, samt möjligheterna till sanktioner och viten vid felaktigt utfört arbete. 


Dessutom tar du del av flera goda exempel på hur man arbetar i olika kommuner, både i mindre och i lite större, som alla arbetar framgångsrikt med att skapa effektiva rutiner och arbetssätt som kvalitetssäkrar utförandet av grävarbeten i kommunal mark.


Ur kursens innehåll:

  • Hur arbeta för att säkerställa kvaliteten i utförandet av grävarbeten i kommunal mark, från tillståndsgivning till återställande och besiktning?

  • Juridiken kring ansvarsfördelning och avtalsskrivning vid grävarbete i kommunal mark

  • Hur bör ett grävtillstånd utformas och vad ska det innehålla för krav på ledningsägaren/entreprenören?

  • Hur får man entreprenören att följa kommunens grävbestämmelser, både genom avtal och andra instruktioner?

  • Hur kan kommunen arbeta med digitaliserad arbetsprocess för att få mer tid till platsbesök och uppföljning av grävarbeten?

  • TA-planer vid handläggning av grävtillstånd – när och varför krävs en TA-plan vid grävning i kommunal mark?

  • Effektiva rutiner och arbetssätt som kvalitetssäkrar utförandet av grävarbeten i kommunal mark - Goda exempel från Lilla Edet, Malmö, Säffle och Ängelholm

gravarbete-i-kommunal-mark-studia-3
gravarbete-i-kommunal-mark-studia-1
gravarbete-i-kommunal-mark-studia-2

MålgruppKursen vänder sig till dig som arbetar i kommunen och ansvarar för frågor om grävarbete i kommunal mark, till exempel som gatuchef, gatuingenjör, trafikingenjör, driftsledare och gatutekniker. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen!


Datum: 8–9 februari 2022


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 6 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Anna Berlin

Enhetschef, Stadsmiljö och trafik, Lilla Edets kommun

Christian Arnbom

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Konrad Mochalski

Gatuingenjör, Fastighets och gatukontoret, Malmö stad

Hans Sundberg

Gatuingenjör, Gatuenheten, Säffle kommun

Jerry Palm

Gatuingenjör och ansvarig för grävtillstånd och asfaltsbeläggning, Stadsmiljöenheten, Ängelholms kommun

Anncatrin Elversson

TA-chef, Peab och aktiv i SBSV:s styrelse, Sveriges Branschförening för

Säkrare Vägarbetsplatser