Strandskydd

Strandskydd

Rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken

2627 november 2019, Stockholm


Lagstiftningen som reglerar strandskyddet kan upplevas som svår att tolka och tillämpa i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete.


Under två kursdagar får du möjlighet att fördjupa dig kring hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis.


Det kan vara svårt att avgöra när det är möjligt att ge dispens från strandskyddet. Under kursen går vi därför noga igenom de särskilda skäl som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.


Ytterligare en utmaning när det gäller strandskyddsärenden är att göra lämpliga tomtplatsavgränsningar. Under kursen får du kunskap om hur du gör korrekta tomtplatsavgränsningar. Vad säger rättspraxis – hur stor får den privata zonen vara och hur stor måste den fria passagen närmast vattnet vara? Kursen avslutas med en genomgång av strandskyddet i relation till andra lagar som PBL, FBL.


Efter avslutad kurs kan du med ökad säkerhet handlägga strandskyddsärenden både rättssäkert och effektivt!


Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar på kommun eller länsstyrelse och kommer i kontakt med strandskyddsfrågor i ditt arbete med plan-, bygglovs- eller miljöfrågor.


Datum: 2627 november 2019


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Johan Larsson, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Johan har en bakgrund som förvaltnings- respektive kommunjurist och har erfarenhet av handläggning av strandskyddsfrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsrättsliga frågor, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Boverkets PBL Kompetens. Under ett antal år har han också drivit ett företag med inriktning mot juridisk utbildning för offentliga aktörer.


Henrik Höglund, Biträdande bygglovschef, Haninge kommun

Henrik har över 15 års erfarenhet som handläggare av bygglov och strandskydd från flera olika kommuner. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. För närvarande arbetar Henrik med ett antal frågor inom Boverkets PBL Kompetens.Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019