Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling26-27 september 2019, Stockholm

Kommunens ansvar som väghållare23-24 oktober 2019, Stockholm

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering


Uppdragsutbildning - Du bestämmer själv tid och plats för kursens genomförande

Detaljplanering i praktiken
17-18 september 2019, Stockholm

Problematisk skolfrånvaro
7-8 oktober 2019, Stockholm

Dataskyddslagstiftningen och arkivering i offentlig sektor


Uppdragsutbildning - Du bestämmer själv tid och plats för kursens genomförande

Strategiska markförvärv
25-26 september 2019, Stockholm

Plankarta och planbestämmelser22-23 oktober 2019, Stockholm

Strandskydd
26-27 november 2019, Stockholm

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019