Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Strandskydd
2–3 september 2020, Stockholm

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser12–13 oktober 2020, Stockholm

Strategiska markförvärv
19 oktober 2020, Stockholm

Detaljplanering i praktiken
1–2 december 2020, Stockholm

Grävarbete i kommunal mark
8–9 september 2020, Stockholm

Problematisk skolfrånvaro
13–14 oktober 2020, Stockholm

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling23–24 november 2020, Stockholm

Dagvatten i detaljplanering
14–15 september 2020, Stockholm


Utforma gaturum i tätort enligt nya VGU


14–15 oktober 2020, Stockholm

Kommunens ansvar som väghållare17–18 november 2020, Stockholm

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020