Studias kurser inom samhällsplanering - Miljö och hållbarhet

Studias kurser inom samhällsplanering

Miljö och hållbarhet

Våren 2019, Stockholm

 

Stärk din kompetens inom området miljö och hållbarhet vid fysisk planering

 

Studias kurser inom miljö och hållbarhet, ger dig som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet fördjupande kunskap om hur du tillämpar rådande lagstiftning i praktiken och hur du arbetar effektivt och rättssäkert för att säkerställa att vi planerar och bygger ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Våra kurser har alltid ett begränsat antal deltagare, för att du ska få möjlighet att ställa dina frågor, utbyta erfarenheter och fördjupa diskussionerna kring svåra frågor, tillsammans med kursledare och andra kursdeltagare.

 

Alla våra kursledare har djupgående kunskap inom sina respektive områden och är erfarna och uppskattade som föreläsare.

 

Kurser:

Målgrupp: Kurserna vänder sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet i offentlig förvaltning.

 

Datum: Se respektive kurs i kursprogrammet.

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: Se respektive kurs i kursprogrammet. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Margaretha Svenning

Disputerad miljöjurist, Kammarkollegiet och lärare i miljörätt, Lunds universitet

Kursledare

Johan Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Henrik Höglund

Biträdande bygglovschef, Haninge kommun

Magnus Dalenstam

Civilingenjör i kemiteknik, gruppchef för

Förorenade områden på WSP i Stockholm

Eva-Britt Eklöf

Jur.kand. och notariemeriterad, WSP

Veronica Ribé

Fil. Dr. i Miljöteknik, WSP

Celia Jones

Konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar i förorenade områden, Kemakta

Mark Elert

Konsult och expert på riskbedömning av förorening i jord, sediment, grundvatten och ytvatten, Kemakta

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019