Miljöbedömning av planer och program

Miljöbedömning av planer och program

– enligt miljöbalkens nya 6 kapitel

14 - 15 maj 2019, Stockholm

 

Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om miljöbedömningar i miljöbalken. Det var nödvändigt att genomföra ett antal lagändringar för att Sverige ska kunna följa både EU-rättsliga och internationella åtaganden.

 

Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6 kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas.

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om nyheterna i lagstiftningen rörande miljöbedömning av planer och program och hur den nya lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Dessutom får du kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer och program kan organiseras för att kunna följa den nya lagstiftningen och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta miljömål.

 

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som upprättar planer eller program på landets kommuner och till dig som bistår med expertkunskap gällande miljöfrågor i denna process.

 

Datum: 14 - 15 maj 2019

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Margaretha Svenning

Disputerad miljöjurist, Kammarkollegiet och lärare i miljörätt, Lunds universitet

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019