Studias kurser inom samhällsplanering - Plan och bygglov

Studias kurser inom samhällsplanering

Plan och bygglov

Våren 2019, Stockholm

 

Stärk din kompetens, uppdatera dina kunskaper och bygg ut ditt professionella nätverk

 

Studias kurser ger dig som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet i offentlig förvaltning fördjupad och uppdaterad kunskap om hur du praktiskt tillämpar lagstiftningen och regelverket som styr planerande och byggande. Med ökad kunskap om hur du tillämpar det gällande regelverket på ett rättssäkert och effektivt sätt, bygger vi ett säkrare och mer hållbart samhälle för framtiden.

 

Våra kurser har alltid ett begränsat antal deltagare, för att du ska få möjlighet att ställa dina frågor, utbyta erfarenheter och fördjupa diskussionerna kring svåra frågor, tillsammans med kursledare och andra kursdeltagare.

 

Kurser:

Målgrupp: Kurserna vänder sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet i offentlig förvaltning.

 

Datum: Se respektive kurs i kursprogrammet.

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: Se respektive kurs i kursprogrammet. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Carl-Gustaf Hagander Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Hans Antonson

Docent, forskare och chef på kulturmiljöföretaget KMV forum

Emina Kovacic

Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

Amanda Sterner Nordin

Projektledare vid Exploateringsenheten Nacka, Nacka kommun

Johan Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Katja Hedberg

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Gunnar Lunnergård

Sakansvarig planarkitekt, Vaxholms stad

Björn Adolfson

Länsarkitekt, Länsstyrelsen Norrbotten

Margaretha Svenning

Disputerad miljöjurist, Kammarkollegiet och lärare i miljörätt, Lunds universitet

Mikael Hammerman Bebyggelseantikvarie och konsult på kulturmiljöföretaget KMV forum

Tomas Vesterlin

Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig

inriktning, Vesterlins

Sven Gustafsson

Enhetschef på Stadsutvecklingsavdelningen, Fastighets- och gatukontoret,

Malmö stad

Henrik Höglund

Biträdande bygglovschef, Haninge kommun

Johan Ledstedt

Utbildare på Yrkes Akademins yrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare

Ewa Wåhlin

Planarkitekt, WSP

Nancy Mattsson

Chef projektutveckling, JM

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019