Planera och genomföra tillsyn enligt miljöbalken

Planera och genomföra tillsyn enligt miljöbalken

Så arbetar du för en effektiv och rättssäker miljötillsyn i kommunen

1–2 juni 2021

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Kursen vänder sig till dig som är ny som miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen, och som behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av miljöbalken. Du får en bredare och djupare förståelse för hur du arbetar i din roll som inspektör och kring tillsynsmetodiken för olika typer av ärenden, med målet att säkerställa en effektiv och rättssäker miljötillsyn i kommunen.


Du som miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen har ett mycket viktigt och komplext arbete, och det tar ofta lång tid innan du känner dig helt trygg i din roll. En stor del av arbetet som inspektör består av myndighetsutövning, och du ska känna till och följa de rutiner som krävs vid handläggning av tillsynsärenden, enligt förvaltningslagstiftningen.


Tillsynsarbetet styrs utifrån miljöbalken, som är en lagstiftning med vida ramar för tillsynsarbetet i kommunen. Du ska som inspektör tillämpa försiktighetsprincipen, men det finns inga regler för hur det ska se ut exakt i varje enskilt ärende. Inför ett beslut behöver du därför väga in många olika dimensioner för att kunna komma fram till en slutlig bedömning av vilka krav som är rimliga att ställa på verksamhetsutövaren, för att uppnå miljöbalkens krav och följa myndigheters och domstolars beslut. Som ny inspektör arbetar du även ofta med många olika typer av tillsynsärenden, och du behöver snabbt sätta dig in i nya branscher eller verksamheter och veta vilken tillsynsmetodik som passar för det enskilda ärendet.


Denna kurs ger dig en djupare och bredare förståelse kring hur du arbetar i din roll som miljöinspektör och tillsynsmetodiken för olika typer av ärenden. Du får även fördjupa dig kring hur förvaltningslagstiftning och kraven på dig som tjänsteman i en kommun påverkar ditt arbete som inspektör, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert.


Ur kursprogrammet:

  • Tillsyn enligt miljöbalken – hur tolkar och tillämpar du kapitlen om tillsyn i praktiken?
  • Hur planera och genomföra tillsynsarbetet för en effektiv och rättssäker miljötillsyn i kommunen?

  • Miljöbalkens samspel med förvaltningslagen – vilka krav ställs på dig som tjänsteman?

  • Handläggning av ett tillsynsärende – hur ser flödesschemat ut, från start till avslut?

  • Beslut om föreläggande - hur formulerar du dig korrekt för att undvika överklagande?

  • Vilka krav kan kommunen ställa på verksamhetsutövare, utifrån kapitel 2 i miljöbalken?

  • Hur anmäler du vid misstanke om brott? Vad gäller beträffande miljösanktionsavgifter?

  • Vad händer om det blir fel? Skadeståndsansvaret vid myndighetsutövning och för verksamhetsutövare

planera-och-genomfora-tillsyn-enligt-miljobalken-studia-1
planera-och-genomfora-tillsyn-enligt-miljobalken-studia-2
planera-och-genomfora-tillsyn-enligt-miljobalken-studia-4
planera-och-genomfora-tillsyn-enligt-miljobalken-studia-3
planera-och-genomfora-tillsyn-enligt-miljobalken-studia-5

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är ny i din roll som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Även andra som behöver lära sig mer om miljötillsynsarbetet i en kommun är välkomna till kursen!


Datum: 1–2 juni 2021


Plats: Digitalt på distans


Pris:

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christian Arnbom, Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Gisela Åberg, Miljöinspektör, Miljökontoret, Malung-Sälens kommun