Planera och utforma attraktiva och hållbara lekplatser för framtidens behov

Planera och utforma attraktiva och hållbara lekplatser för framtidens behov

28–29 november 2023

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs får du kunskap och inspiration om hur man kan skapa attraktiva och hållbara gröna lekmiljöer som stimulerar fantasin och en god hälsa och samtidigt uppfyller krav kring säkerhet och tillgänglighet.


Under kursen får du kunskap om hur man kan skapa attraktiva och hållbara gröna lekmiljöer som stimulerar fantasin och främjar en god hälsa. Du får lära och inspireras av Örebro kommuns arbete med att skapa lekotoper – leklandskap där lekredskap integreras i en grön miljö. Vi fördjupar oss också i frågor kring säkerhet och riskbedömningar vid planering av gröna lekmiljöer.


Det är en utmaning att skapa lekplatser som är attraktiva för många. Under kursen fokuserar vi därför även på hur man kan skapa lekplatser som ger högt lekvärde för barn och unga i olika åldrar och med olika behov. Du får dessutom kunskap om hur man kan planera och prioritera för att anlägga attraktiva lekplatser med hög kvalitet när budgeten är begränsad. Även med fokus på att lekplatserna ska fungera väl ur ett drifts- och underhållsperspektiv.


Vid anläggning av gröna lekmiljöer är det viktigt att göra rätt växtval, för att skapa gröna inspirerande miljöer som stimulerar till lek och rörelse och som samtidigt bidrar till ökad biologisk mångfald. Här får du viktig kunskap om hur du väljer rätt växter för olika miljöer.


Under kursen får du dessutom kunskap om hur du väljer rätt stötdämpande underlag för olika typer av lekplatser. Slutligen får du lära och inspireras av Malmö stads framgångsrika arbete med att skapa inkluderande lekplatser som är roliga och utmanande för barn med funktionsnedsättning och/eller funktionsvariation.


Ur kursinnehållet:

  • Hur skapa attraktiva och hållbara gröna lekmiljöer som stimulerar fantasin och främjar en god hälsa?
  • Att skapa lekotoper – ta del av erfarenheter från Örebro kommun

  • Balanserade riskbedömningar, att hantera lekvärde och risk

  • Anläggning av attraktiva lekplatser med hög kvalitet när budgeten är begränsad – hur planera och prioritera?

  • Hur skapa lekplatser som är attraktiva för många?

  • Hur göra rätt växtval till lekplatser för att skapa gröna inspirerande miljöer som stimulerar till lek och rörelse och som samtidigt bidrar till ökad biologisk mångfald?

  • Stötdämpande underlag för lekplatser

  • Inkluderande lek – hur skapar vi inkluderande lekplatser som är roliga och utmanande för barn med funktionsnedsättning och/eller funktionsvariation?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med planering och anläggning av lekplatser på landets kommuner. Andra intresserade är också välkomna att delta.


Datum: 28–29 november 2023


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Mimmi Beckman, planerare på parkenheten, Örebro kommun

Märit Jansson, docent i landskapsplanering och universitetslektor, SLU i Alnarp

Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, pensionerad universitetslektor i växtmateriallära på SLU, Ultuna

Janne Wahlstedt, säkerhetschef, HAGS Aneby AB

Petra Bengtsson, landskapsarkitekt och projektledare på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad

Jennie Månsson, landskapsarkitekt och arbetar som gestaltningsansvarig och projektledare på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad