Prövning av förhandsbesked

Prövning av förhandsbesked

1–2 december 2022

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under den här kursen får du fördjupa din kunskap om hur du prövar förhandsbesked enligt PBL.


Kursen ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå till väga för att avgöra om en ansökan om förhandsbesked ska beviljas eller avslås. Syftet är att du efter kursen ska känna dig tryggare i din handläggning av dessa ärenden och kunna göra korrekta och rättssäkra prövningar av förhandsbesked.


Detta är en fördjupningskurs med fokus på prövning av förhandsbesked, som riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om ämnet. De grundläggande delarna rörande förhandsbesked går vi igenom översiktligt, för att kunna fördjupa oss kring de frågeställningar som brukar vara mest utmanande vid prövning av förhandsbesked.


Du kan anmäla dig till denna kurs separat eller som en fördjupningskurs för dig som tidigare har deltagit på Studias kurs Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser.


Ur kursinnehållet:

 • Vad bör en ansökan innehålla för att en korrekt prövning ska kunna göras?

 • Prövning av förhandsbesked inom detaljplan och områdesbestämmelser

 • Prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

 • Hur bedöma om åtgärden måste prövas i en detaljplan?

 • Översiktsplanens betydelse för lokaliseringsprövningen

 • Hur avgöra om den planerade åtgärden kan medföra en påtaglig skada på ett riksintresse?

 • Hur pröva förhandsbesked gällande bebyggelse på jordbruksmark?

 • Markens lämplighet – hur avgöra om marken är lämplig för den åtgärd som ansökan gäller?

 • Hur pröva tillgång till dricksvatten och acceptabel avloppslösning?

 • Hur pröva en planerad åtgärd i områden med höga kulturvärden?

 • Vilka villkor kan och bör byggnadsnämnden ställa för att bevilja förhandsbesked i olika situationer?

 • Grannehörande vid prövning av förhandsbesked

 • Förslag till checklista för prövning av förhandsbesked

provning-av-forhandsbesked-studia-1
provning-av-forhandsbesked-studia-2
provning-av-forhandsbesked-studia-3

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med prövning av förhandsbesked i landets kommuner.


Datum: 1–2 december 2022


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris

Kurs i Stockholm: 9 900 kr exkl. moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Katja Hedberg

Advokat och delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Katja har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Katja hjälper kommuner med bland annat alla typer av kommunala avtal, skadeståndsprocesser, mark- och miljörätt, PBL- och VA-ärenden. Hon håller regelbundet utbildningar och är mycket uppskattad som föreläsare.