Strategiska markförvärv

Strategiska markförvärv

Hur arbeta som kommun med strategiska köp av fastigheter för ökad markberedskap vid stadsutveckling?

25 - 26 september 2019, Stockholm


Strategiska markförvärv ger en beredskap för kommande markanvisningar, så att bostäder, verksamheter och infrastruktur kommer på rätt plats i rätt tid. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar för att skapa en ökad markberedskap så att kommunen kan fortsätta utvecklas mot målen i översiktsplanen, även i ett förändrat marknadsläge. Vi fördjupar oss kring vilka juridiska verktyg som finns och olika praktiska strategier.


Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för att kunna styra kommunens utveckling. Strategiska markförvärv är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas i enlighet med översiktsplanen, i den takt man ser behövs. Mycket av den mark som exploateras idag är markförvärv som gjordes för länge sedan, och markreserverna krymper i takt med nya exploateringsprojekt. För att kommunen ska fortsätta ha handlingsutrymme vid stadsutveckling även i framtiden behöver man agera idag och arbeta upp en markberedskap genom strategiska förvärv.


Sedan den kommunala förköpsrätten avskaffades 2010, och kommunen inte längre får förköpa fastigheter för att utveckla tätortsbebyggelse, behöver man nu arbeta mer aktivt med strategiska markförvärv för sin markförsörjning. Hur kan man arbeta mer strategiskt med markförvärv i kommunen? Vad är ett strategiskt markförvärv? Vad är rimligt att betala för marken? Hur ser den interna organisationen ut och hur arbetar man med budget för strategiska markköp? Vilka lagar och regler är tillämpliga vid strategiska fastighetsköp?


Under kursen fördjupar vi oss kring dessa frågor och vi delar praktiska exempel kring hur olika kommuner har valt att arbeta strategiskt med markförvärv för att skapa möjligheter inför kommande stadsutveckling.


Ur kursens innehåll:

  • Strategiska markförvärv och kommunen som fastighetsägare – juridiska förutsättningar idag

  • Vad är ett strategiskt markförvärv? Vad är ett strategiskt markinnehav?

  • Värdering vid strategiska markförvärv – vad är rimligt att betala för marken?

  • Köp av markfastigheter och utformning av köpeavtalet – vad är viktigt att tänka på i förvärvsskedet?

  • Strategiska val vid planläggning och överlåtelser – att maximera effekterna av markägandet

  • Effekter för stora utvecklingsprojekt av att kommunen äger mark – Upplands Väsby

  • Markstrategi och strategiska förvärv på både kort och lång sikt – Uppsala kommun

  • Strategiska markförvärv från ax till limpa – så arbetar Oskarshamns kommun för att ha marken beredd för utveckling i rätt tid

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med exploateringsfrågor i kommunen, till exempel förvaltningschefer, mark- och exploateringschefer, mark- och exploateringsingenjörer samt markstrateger och markförvaltare. Även ekonomer och andra personer som arbetar med eller tar beslut om strategiska markförvärv är välkomna till kursen.


Datum: 25 - 26 september 2019, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins

Anne-Sophie Arbegard

Projektchef, Väsby entré, Upplands Väsby kommun

Jonas Svensson

Sakansvarig markstrategiska frågor, Uppsala kommun

Göran Landenius

Mark- och exploateringsstrateg, Tillväxt och näringslivskontoret, Oskarshamns kommun

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019