Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort

Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort

Hur arbetar du med handläggning och uppföljning av TA-planer för en

säker och tillgänglig trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna?

26–27 april 2022, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Vid alla typer av arbeten i trafikmiljö behöver den som utför arbetet säkerställa att avstängning och omledning av trafik ordnas på ett ändamålsenligt och trafiksäkert sätt. I gatumiljöer där det rör sig många oskyddade trafikanter är det särskilt viktigt att avstängning och omledning är tydlig och säker även för gående och cyklister. 


Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med handläggning och uppföljning av TA-planer i kommunen. Under två kursdagar fördjupar du din kunskap kring hur man kan skapa en säker och tillgänglig miljö vid gatuarbeten i våra tätorter, både på större trafikleder och mindre villagator. Du får även ökad kunskap kring juridiken vad gäller gatuarbete och olyckor, samt vilket ansvar kommunen har som väghållare. 


Dessutom får du ta del av hur olika kommuner arbetar med handläggning och uppföljning av TA-planer vid gatuarbete i våra tätorter, för att skapa en säker och tillgänglig trafikmiljö även för de oskyddade trafikanterna.


Ur kursinnehållet:

  • Grunder i trafiksäkerhet kring gatuarbeten i tätort – hur skapas en säker och tillgänglig miljö? Vilka verktyg har vi som beställare?

  • Oskyddade trafikanter – hur säkerställer du framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister vid vägarbete i tätort?

  • TA-planer anpassade för gatuarbete i tätortsmiljö

  • Utmärkning och skyltning av gatuarbete – hur bedömer du helheten för att skapa en god säkerhet på platsen?

  • Avstängningsmaterial som passar i tätortsmiljöer – vad finns idag?

  • Gatuarbete och olyckor – vilket ansvar har kommunen som väghållare?

  • Rutiner för handläggning av TA-planer – så arbetar vi för en smidig arbetsprocess och skapar säkra trafikmiljöer för oskyddade trafikanter

  • Användarvänliga rutiner och system – så förenklar vi för användarna att lämna in korrekta TA-planer för olika typer av arbeten

trafiksakerhet-vid-gatuarbete-i-tatort-studia-1
trafiksakerhet-vid-gatuarbete-i-tatort-studia-2
trafiksakerhet-vid-gatuarbete-i-tatort-studia-3
trafiksakerhet-vid-gatuarbete-i-tatort-studia-4

Målgrupp: Kursen riktar sig till trafik-, gatu- eller driftingenjörer som handlägger TA-planer i kommunen. Även du som arbetar med drift och underhåll av kommunens gator och vägar, som till exempel projektledare, arbetsledare eller driftledare, har stor nytta av kursen.


Datum: 26–27 april 2022


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 6 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Ulf Rosander

Konsult och utbildare i Arbete på väg

Anncatrin Elversson

TA-chef, Peab

Christian Arnbom

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Cecilia Brage

Trafikingenjör, Linköpings kommun

Lars Berggren

Trafikingenjör, Växjö kommun