Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort

Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort

Hur arbetar du med handläggning och uppföljning av TA-planer för en

säker och tillgänglig trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna?

19–20 april 2021

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Vid alla typer av arbeten i trafikmiljö behöver den som utför arbetet säkerställa att avstängning och omledning av trafik ordnas på ett ändamålsenligt och trafiksäkert sätt. I gatumiljöer där det rör sig många oskyddade trafikanter är det särskilt viktigt att avstängning och omledning är tydlig och säker även för gående och cyklister. Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur kommunen som väghållare kan arbeta med handläggning och uppföljning av TA-planer vid gatuarbete i våra tätorter, så att vi skapar en säker och tillgänglig trafikmiljö även för de oskyddade trafikanterna.


Du som handlägger och följer upp TA-planer vid gatuarbeten på kommunens mark, behöver avgöra om förslaget på trafikanordningsplan passar för trafikmiljön där arbetet ska utföras. Det är viktigt att säkerställa att utföraren har tänkt på trafiklösningar som fungerar väl även för de oskyddade trafikanterna, så som gående, cyklister, personer med funktionsvariation samt barn och ungdomar. 


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur man skapar en säker och tillgänglig trafikmiljö vid gatuarbeten i våra tätorter, både på större trafikleder och på villagator.


Ur kursinnehållet:

  • Grunder i trafiksäkerhet kring gatuarbeten i tätort – hur skapas en säker och tillgänglig miljö? Vilka verktyg har vi som beställare?

  • Oskyddade trafikanter – hur säkerställer du framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister vid vägarbete i tätort?

  • TA-planer anpassade för gatuarbete i tätortsmiljö

  • Utmärkning och skyltning av gatuarbete – hur bedömer du helheten för att skapa en god säkerhet på platsen?

  • Avstängningsmaterial som passar i tätortsmiljöer – vad finns idag?

  • Gatuarbete och olyckor – vilket ansvar har kommunen som väghållare?

  • Rutiner för handläggning av TA-planer – så arbetar vi för en smidig arbetsprocess och skapar säkra trafikmiljöer för oskyddade trafikanter

  • Uppföljning av TA-planer – hur arbeta med kontroller på plats vid olika typer av gatuarbeten?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som trafikingenjör, gatuingenjör eller driftingenjör och handlägger TA-planer i kommunen. Även du som arbetar med drift och underhåll av kommunens gator och vägar är välkommen till kursen!


Datum: 19–20 april 2021


Plats: Digitalt på distans


Pris:

Digitalt deltagande: 6 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Ulf Rosander

Konsult och utbildare i Arbete på väg

Anncatrin Elversson

TA-chef, Peab

Christian Arnbom

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Cecilia Brage

Trafikingenjör, Linköpings kommun

Mats Theander

Tekniker, Fastighets och gatukontoret, Malmö stad