Underhållsplanering för gatu- och utomhusbelysning i kommunen

Underhållsplanering för gatu- och utomhusbelysning i kommunen

Systematiskt underhållsarbete och prioritering av åtgärder för energieffektiva anläggningar

7–8 juni 2023

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Att arbeta systematiskt med drift och underhåll av gatu- och utomhusbelysning i kommunen ger stora vinster, för så väl driftskostnaderna som energibesparing och ökad miljöhänsyn. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar med förvaltning av belysningsanläggningen i kommunen. Du lär dig mer om hur du prioriterar rätt åtgärder för att skapa en mer energieffektiv belysningsanläggning – samtidigt som trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet bibehålls.


Många av de befintliga anläggningarna för gatu- och utomhusbelysning i landets kommuner är äldre och underhållsarbetet är ofta eftersatt. Det finns idag en underhållsskuld som kan leda till ökade kommande kostnader för drift och underhåll. Detta innebär att det är extra viktigt att arbeta systematiskt och prioritera rätt åtgärder vid underhållsarbeten och reinvesteringsprojekt i belysningsanläggningen.


Samtidigt som behoven av underhåll och reinvesteringar ökar i belysningsanläggningarna går belysningstekniken snabbt framåt. Nya tekniker leder till minskad energianvändning i den befintliga belysningsanläggningen. Idag är utbytet till LED-belysning i gång i alla kommuner. I vissa kommuner har man även börjat testa olika typer av aktiv styrning och övervakning, för att få en mer energieffektiv anläggning där det lyser på rätt plats vid rätt tillfälle, samtidigt som trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet bibehålls.


Under denna kurs får du som arbetar med belysningsfrågor i kommunen öka din kunskap om hur du kan arbeta mer systematiskt med drift och underhåll av kommunal gatu- och utomhusbelysning. Detta för att bli en kunnigare beställare, som kan fatta väl underbyggda beslut kring era strategier för drift och underhåll av belysningsanläggningen i kommunen.


Du kommer under hela kursen ha möjlighet att ställa dina frågor till våra mycket erfarna och pedagogiska kursledare, samt diskutera och dela erfarenheter med kollegor från hela landet.


Ur kursinnehållet:

  • Hur fungerar belysning i gatu- och utomhusmiljö för att öka trafiksäkerhet och trygghet utan att skapa ljusföroreningar?

  • Vad ska vi satsa på för att få en mer energieffektiv belysningsanläggning i kommunen?

  • Kommunala belysningsplaner – vad kan de innehålla och hur kan de användas?

  • Drift- och underhållsplan för den kommunala belysningsanläggningen

  • Projektering av reinvesteringsprojekt – vad är viktigt att tänka på för att möta kraven på trafiksäkerhet, trygghet och energieffektivitet?

  • Underhållsplanering för gatu- och utomhusbelysningsanläggningen i kommunen – verktyg för systematiskt underhållsarbete med rätt prioritering av åtgärder för en energieffektiv anläggning

  • Slutdiskussion – hur arbetar vi med vår underhållsplan och vilka satsningar gör vi i befintlig belysningsanläggning för ökad energieffektivitet?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som ansvarar för och arbetar med gatu- och utomhusbelysningsfrågor i kommunen. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 7–8 juni 2023


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Henrik Gidlund, specialist belysning, Teknik och miljö, Trafikverket

Mona Hellman, projektledare, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad