PFAS-förorenade områden

PFAS-förorenade områden

Inventering, undersökning, tillsyn, riskbedömning och åtgärder

27 november 2024

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


PFAS har använts mycket brett och det finns troligtvis ett stort antal PFAS-förorenade områden i Sverige. Därför är det viktigt att tillsynsmyndigheterna planerar sin tillsyn mot de högst prioriterade objekten där risker för människors hälsa och miljö bedöms vara störst.*

Under den här kursen får du som arbetar på en tillsynsmyndighet med frågor som rör PFAS viktig kunskap om PFAS förekomst, vilka riskerna är för människa och miljö, och hur PFAS kan sprida sig.


Du får därtill kunskap om hur en prioriteringsordning vid inventering av misstänkta PFAS-förorenade områden kan göras och hur Naturvårdsverkets uppdaterade branschlista kan användas som stöd för att identifiera PFAS-förorenade områden.


Vi fördjupar oss även i hur du kan arbeta för att härleda PFAS-utsläpp till rätt verksamhetsutövare, för att kunna ställa krav på åtgärd samt vilka krav som kan ställas vid provtagningen vid misstänkta PFAS-föroreningar. Dessutom får du stöd i hur du kan kommunicera med oroliga medborgare gällande PFAS-föroreningar.


Kursen avslutas med ett pass om åtgärdstekniker för att sanera PFAS-föroreningar i jord och grundvatten.


*Källa:Naturvårdsverket


Ur kursinnehållet:

  • PFAS – förekomst, risker och spridning i miljön

  • Hur bedöma de risker som ett område förorenat med PFAS utgör för människa och miljö, utifrån nuvarande kunskapsläge?

  • Hur kommunicera med oroliga medborgare gällande PFAS-föroreningar?

  • Inventering av misstänkta PFAS-förorenade områden

  • Identifiering av PFAS-förorenade områden utifrån Naturvårdsverkets uppdaterade branschlista

  • Provtagning vid misstänkta PFAS-föroreningar

  • Bedömningsgrunder för högfluorerade ämnen – Vad innebär rådande rikt- och gränsvärden samt åtgärdsgränser för PFAS vid inventering, undersökning och riskbedömning av misstänkta PFAS-förorenade områden?

  • Ansvarsutredning – hur härleda PFAS-utsläpp till rätt verksamhetsutövare för att kunna ställa krav på åtgärd?

  • PFAS i massor – hur hantera massor med PFAS-föroreningar?

  • Åtgärdstekniker för att sanera PFAS-föroreningar i jord och grundvatten

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör misstänkta eller konstaterade PFAS-förorenade områden som miljöinspektör eller miljöchef på någon av landets kommuner, som miljöhandläggare på länsstyrelse, eller på Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Även andra intresserade är välkomna att delta på kursen.


Datum27 november 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Ingela Helmfrid, Biolog, Med. Dr. ansvarar för den miljömedicinska verksamheten på Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland, inom den Sydöstra sjukvårdsregionen.

Marko Filipovic, Vice VD Sellén & Filipovic, Senior miljökonsult – PFAS specialist