Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Strandskydd16–17 februari 2021, digitalt på distans

Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort


19–20 april 2021, digitalt på distans

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser

22–23 mars 2021, digitalt på distans

Dagvatten vid detaljplanering26–27 april 2021, digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare

19–20 oktober 2021, Stockholm eller digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29