Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Att förbereda och genomföra tekniskt samråd

7–8 oktober 2021, digitalt på distans

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelse
21–22 oktober 2021 eller 25–26 januari 2022, digitalt på distans

Kommunala parker och grönytor för framtidens behov


17–18 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Strandskydd26 november och 6 december 2021, digitalt på distans

Grävarbete i kommunal mark8–9 februari 2022, Stockholm eller digitalt på distans

Avfall för anläggningsändamål


12–13 oktober 2021, digitalt på distans

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

10–11 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Projektplanering på gatuavdelningen


22–23 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort


30 november–1 december 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare

19–20 oktober 2021, digitalt på distans

Dagvatten i detaljplanering15–16 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Effektiv och hållbar dagvattenhantering


24–25 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter


2–3 december 2021, Stockholm eller digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29