Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Hantera dagvatten i gaturummet


23–24 maj 2022, Stockholm eller digitalt på distans

Strategiska markförvärv15
september 2022, digitalt på distans

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

25–26 oktober 2022, Stockholm eller digitalt på distans

Byggnadsnämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen


31 maj–1 juni 2022, digitalt på distans

Projektplanering på gatuavdelningen


12–13 oktober 2022, Stockholm eller digitalt på distans

Strandskydd10–11 november 2022, digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare


20–21 oktober 2022, digitalt på distans

Avfall för anläggningsändamål17–18 november 2022, digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29