Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Dagvatten vid detaljplanering
26–27 april 2021, digitalt på distans

Planera och genomföra tillsyn enligt miljöbalken1–2 juni 2021, digitalt på distans

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser


7–8 september 2021, digitalt på distans

Strategiska markförvärv15 september 2021, digitalt på distans

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

10–11 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter26–27 maj 2021, digitalt på distans

Utforma funktionella gaturum i tätort


8 juni 2021, digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare

19–20 oktober 2021, digitalt på distans

Kommunala parker och grönytor för framtidens behov


17–18 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29