Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Kommunens ansvar som väghållare


14–15 mars 2024, digitalt på distans

Ansvarsutredningar gällande förorenade områden


11 april 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Mobilitetslösningar vid detaljplanering och plangenomförande

3 juni 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Dagvatten i befintlig bebyggelse – hur fördelas ansvaret

16 september 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn av avfallsanläggningar


18–19 mars 2024, digitalt på distans

Dagvatten och skyfall i detaljplanering


16–17 april 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Prövning av förhandsbesked12–13 juni 2024
, Stockholm eller digitalt på distans

Effektiv styrning av projektportföljen i teknisk förvaltning

21 mars 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn inom vattenskyddsområden


24–25 april 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken


11 september 2024
, Stockholm eller digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29