Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Tillsyn av avfallsanläggningar26–27 september 2023, digitalt på distans

Tillsyn på kommunens dagvattenutsläpp


10–11 oktober 2023, digitalt på distans

Underhållsplanering för broar14 november 2023, digitalt på distans

Prövning av bygglov och förhandsbesked på jordbruksmark

12 september 2023, digitalt på distans

Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken


28 september 2023, digitalt på distans

Återvinning av avfall för anläggningsändamål


17–18 oktober 2023, digitalt på distans

Dagvatten och skyfall i gaturummet


15 november 2023, digitalt på distans

Strategiska markförvärv13 september 2023, digitalt på distans

Tillsyn enligt plan- och bygglagen


5–6 oktober 2023, digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare


19–20 oktober 2023, digitalt på distans

Strandskydd16–17 november 2023, digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29