Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Tillsyn inom vattenskyddsområden


30 november–1 december 2023, digitalt på distans

Grävarbete i kommunal mark6–7 februari 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare


14–15 mars 2024, digitalt på distans

Dagvatten och skyfall i detaljplanering


16–17 april 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn av avfallsanläggningar


18–19 mars 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Prövning av förhandsbesked12–13 juni 2024
, Stockholm eller digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29