Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Strategiska markförvärv15 september 2021, digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare

19–20 oktober 2021, digitalt på distans

Dagvatten i detaljplanering15–16 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser


7–8 september 2021, digitalt på distans

Att förbereda och genomföra tekniskt samråd

7–8 oktober 2021, digitalt på distans

Kommunala parker och grönytor för framtidens behov


17–18 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Grävarbete i kommunal mark9–10 september 2021, digitalt på distans

Avfall för anläggningsändamål


12–13 oktober 2021, digitalt på distans

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

10–11 november 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort


30 november–1 december 2021, Stockholm eller digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29