Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk


14–15 december 2021, Stockholm eller digitalt på distans

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser


15–16 mars 2022, digitalt på distans

Trafiksäkerhet vid gatuarbete i tätort


26–27 april 2022, Stockholm eller digitalt på distans

Utforma funktionella gaturum i tätort


24 mars 2022,  digitalt på distans

Strategiska markförvärv15
september 2022,  digitalt på distans

Grävarbete i kommunal mark8–9 februari 2022, Stockholm eller digitalt på distans

Avfall för anläggningsändamål29–30
mars 2022,  digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29