Kommunens ansvar som väghållare

Kommunens ansvar som väghållare

Väghållningens juridik för dig som arbetar med drift och underhåll av gator och vägar på landets kommuner

9–10 oktober 2024, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Kommunen har ett omfattande ansvar för drift och underhåll av gator och i vissa fall även vägar, både sommar- och vintertid. Behovet av insatser är ofta stort och resurserna begränsade. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att veta hur långt kommunens skyldigheter som väghållare sträcker sig och vilket ansvar som kan utkrävas om kommunen inte uppfyller sina skyldigheter. 


Under denna kurs får du som arbetar med drift- och underhåll av gator och vägar en pedagogisk genomgång av lagstiftningen som reglerar kommunens ansvar som väghållare. Du får kunskap om hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas i praktiken. Under kursen blandas teori med en rad praktiska exempel och intressanta rättsfall som hjälper dig att bli säkrare i hur du ska tillämpa lagstiftningen i ditt dagliga arbete.


Ur kursinnehållet:

  • Vem är ansvarig för gator som har anlagts med stöd av PBL, enskilda vägar samt vägar som anlagts och regleras av väglagen? Vad innebär detta ansvar i praktiken?
  • Vilka krav kan ställas på drift och underhåll av gator både vid vinterväghållning och barmarksunderhåll?
  • Vilka krav kan kommunen ställa på externa parter gällande drift och underhåll av enskilda vägar och skötsel av träd, buskar och häckar som utgör en trafikfara?
  • Entreprenadjuridik och vad kommunen kan göra vid avtalsbrott
  • När kan kommunen bli skyldig att betala skadestånd för brister i väghållningen?
kommunens-ansvar-som-vaghallare-studia-1

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med drift- och underhåll av gator och vägar på landets kommuner till exempel som gatuchef, gatuingenjör, trafikingenjör, driftschef eller driftsingenjör.


Datum: 9–10 oktober 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 10 990 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 990 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christian Arnbom

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Christian Arnbom är advokat och delägare i Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Christian har lång erfarenhet av att biträda kommuner i tillämpning av PBL, avtal-, entreprenad- och exploateringsfrågor samt om skadestånd. Han har även många års erfarenhet av att hålla kurser i väghållningsjuridik.