Underhållsbeläggning på kommunens asfalterade ytor

Underhållsbeläggning på kommunens

asfalterade ytor
Hur arbetar du som beställare i kommunen för att optimera kostnadsnyttan?
1 oktober 2024, Stockholm
På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar mer kostnadseffektivt med underhållsbeläggning på kommunens asfalterade ytor. Efter kursen känner du till hur du genom ditt arbete kan öka livslängden på asfaltsbeläggningarna och hur du bedriver en mer kostnadseffektiv förvaltning av dessa anläggningar i kommunen.


Du som arbetar som beställare av asfaltsarbeten och underhållsbeläggningar i kommunen har utmaningen att med en ofta för liten underhållsbudget se till så att man får ut mest beläggning för pengarna. Du ska även se till så att du gör de åtgärder som blir mest kostnadseffektiva, så att skattepengarna används på bästa sätt och även att kommunens invånare kan se ett mervärde av insatserna.


Idag finns en stor underhållsskuld i kommunernas anläggningar, och det går inte att åtgärda allt. Så vad är viktigt att satsa på utifrån din roll som beställare i kommunen? Denna fråga kommer vi att fördjupa oss kring under dagen.


Du får bland annat lära dig mer om hur du upphandlar välfungerande beläggningsavtal och tar rätt beslut kring underhållsåtgärder. Vi kommer även att fördjupa oss kring frågorna om hur du beställer och följer upp asfaltsarbeten så att kommunen får det som är beställt.


Kursledarna arbetar precis som er deltagare på kommuners gator och ser hur inventering, planering, dimensionering, beställningar och uppföljning av objekten påverkar livslängden dramatiskt.


Med bilder från verkligheten och en stor praktisk erfarenhet förklarar vi på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur vi kan arbeta i vår beställarroll i kommunen.


Du får gärna bidra med dina erfarenheter och ställa dina frågor samt diskutera tillsammans med föreläsarna och övriga kursdeltagare, utifrån de teman vi lyfter under kursdagen.


Ur kursinnehållet:

  • Upphandling av beläggningsavtal för kommunens asfaltsarbeten – hur ser ett välfungerande beläggningsavtal ut?
  • Inventering av skador och beläggningsplan - hur arbeta för att välja rätt åtgärd på rätt plats som utförs i rätt tid?
  • Vanliga brister i asfaltsbeläggningar, varför bristerna uppstår och lämpliga åtgärder för olika typer av brister?
  • Planering av utförandet av beläggningsarbeten – viktigt att tänka på som kommunal beställare inför, under och efter en underhållsbeläggning?
  • Uppföljning av beläggningsarbeten – hur kontrollera arbetet så att vi får det som vi beställer?
  • Garantibesiktning – vikten av att utföra garantibesiktningar
  • Genomgång av flödet från beställning till uppföljning av beläggningsarbeten

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med asfaltsrelaterade frågor i kommunen, till exempel som beläggningsingenjör, gatuingenjör, arbetsledare, driftsledare eller projektledare inom gata, park och VA. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen!


Datum1 oktober 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Marcus Thim
Projektledare, Svensk Beläggningstjänst AB

Jerry Palm
Gatuingenjör, Stadsmiljöenheten, Ängelholms kommun