Underhållsplanering för broar

Underhållsplanering för broar

Systematiskt underhållsarbete och prioritering av åtgärder för ökad livslängd på kommunens brokonstruktioner

28–29 november 2022

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar systematiskt med underhållsplanering för kommunens brokonstruktioner. Du lär dig mer om hur du gör rätt prioriteringar kring olika typer av underhållsåtgärder och du får kunskap om hur du optimerar den samhällsekonomiska nyttan och förlänger livslängden på byggnadsverken. Vi går igenom både teori och praktik, så att du efter kursen kan arbeta mer strategiskt med underhållsplanering och bli en kunnigare beställare.


I många kommuner har underhållsplanering och genomförandet av underhållsarbeten på kommunens broar eftersatts, vilket inte sällan grundar sig i för liten kunskap hos beställaren.


Det är ofta utmanande att få till bra rutiner, prioritera rätt åtgärder och arbeta systematiskt med drift- och underhållsplanering för kommunens brokonstruktioner. Allt brounderhåll har höga kostnader, och du som beställare i kommunen behöver kunna motivera budget för underhåll av broar, så att medel finns för att kunna genomföra underhållsåtgärderna i rätt tid.


De flesta av brokonstruktionerna i landets kommuner är äldre och delarna har nått sin tekniska livslängd, vilket innebär att större reparationer och underhållsarbeten ofta kommer samtidigt.


Under kursen kommer du att få många konkreta råd från experterna kring hur du arbetar på bästa sätt med strategisk underhållsplanering av brokonstruktioner, och du får även ta del av erfarenheter av hur andra kommuner har utvecklat sitt arbetssätt för att få till en mer strategisk underhållsplanering, som minimerar framtida ökade underhållskostnader.


Ur kursinnehållet:

  • Drift och underhåll av brokonstruktioner – nya metoder och tekniker för en ökad livslängd

  • Broinspektion – genomförande och uppföljning

  • Underhållsplan och upphandling av underhållsåtgärder

  • Vilka trafiklaster kan vi tillåta på en bro och hur bedömer man vilken bärighet som gäller?

  • Hur bedriver man ett strategiskt underhåll för olika typer av brokonstruktioner?

  • Hur budgetera för drift och underhåll av kommunens broar? Hur prioritera rätt?

  • Systematiskt arbete med strategiskt och dagligt brounderhåll – hur utveckla ett effektivt arbetssätt i kommunen?

  • Hur får vi bort underhållsskulden? Att arbeta strategiskt med att inventera, renovera och underhålla kommunens brokonstruktioner

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar på kommunens gatuenhet och ansvarar för frågorna om underhållsplanering av kommunala broar. Även andra som arbetar med dessa frågor på uppdrag av kommunen är välkomna till kursen.


Datum: 28–29 november 2022


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris

Kurs i Stockholm: 8 900 kr exkl. moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Talare

Per Maxstadh, broingenjör och senior uppdragsledare, WSP Sverige AB

Per Thunstedt, bro- och tunnelförvaltare, distrikt Väst, Trafikverket

Johan Larsson, enhetschef drift och förvaltning, Livsmiljö Gävle, Gävle kommun

Hans Sundberg, gatuingenjör, Säffle och Åmåls kommuner

Lisa Kers, gatuingenjör, Gator och Parker, Umeå kommun

Johan Ramstedt, förvaltare byggnadsverk, Nacka kommun