Underhållsplanering för broar

Underhållsplanering för broar

Systematiskt underhållsarbete och prioritering av åtgärder för ökad livslängd på kommunens brokonstruktioner

5 november 2024

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under kursen ökar du din kunskap om hur du arbetar systematiskt med underhållsplanering för kommunens brokonstruktioner. Du lär dig mer om hur du gör rätt prioriteringar kring olika typer av underhållsåtgärder och du får kunskap om hur du optimerar den samhällsekonomiska nyttan och förlänger livslängden på byggnadsverken.


I många kommuner har underhållsplanering och genomförandet av underhållsarbeten på kommunens broar eftersatts, vilket inte sällan grundar sig i för liten kunskap hos beställaren.


Det är ofta utmanande att få till bra rutiner, prioritera rätt åtgärder och arbeta systematiskt med drift- och underhållsplanering för kommunens brokonstruktioner. Allt brounderhåll har höga kostnader, och du som beställare i kommunen behöver kunna motivera budget för underhåll av broar, så att medel finns för att kunna genomföra underhållsåtgärderna i rätt tid.


Att arbeta med förebyggande tidsstyrt underhåll är en bra investering i syfte att minimera framtida ökade underhållskostnader. Det är viktigt att arbeta preventivt vilket bidrar till att minska kostnaderna för mer omfattande framtida åtgärdsbehov. Arbetet kräver god teknisk kunskap om olika typer av konstruktioner, material och nedbrytningsprocesser.


Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du kan arbeta mer systematiskt med både det strategiska och dagliga brounderhållet, så att du optimerar den samhällsekonomiska nyttan och förlänger livslängden på byggnadsverken. Vi går igenom både teori och praktik, så att du efter kursen kan arbeta mer strategiskt med underhållsplanering och bli en kunnigare beställare.


Du kommer att få många konkreta råd och tips från våra mycket erfarna och pedagogiska kursledare samt diskutera aktuella frågor med kollegor från hela landet.


Ur kursinnehållet:

  • Drift och underhåll av brokonstruktioner – nya metoder och tekniker för en ökad livslängd

  • Hur är en bro uppbyggd? Redovisning av olika brotyper

  • Väghållarens ansvar för brounderhåll – vilka är lagkraven?

  • Verktyg – praktiska hjälpmedel för en effektiv broförvaltning

  • Broinspektion – genomförande och uppföljning

  • Vilka trafiklaster kan vi tillåta på en bro och hur bedömer man vilken bärighet som gäller?

  • Hur får vi bort underhållsskulden? Att arbeta strategiskt med att inventera, renovera och
    underhålla kommunens brokonstruktioner

  • Systematiskt arbete med strategiskt och dagligt brounderhåll – hur utvecklar vi ett effektivt arbetssätt i kommunen?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar på kommunens gatuenhet och ansvarar för frågorna om underhållsplanering av broar, till exempel som gatuchef, gatuingenjör, broförvaltare, arbetsledare och driftsledare. Även andra som arbetar med dessa frågor på uppdrag åt kommunen är välkomna till kursen.


Datum: 5 november 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris

Kurs i Stockholm: 8590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Per Maxstadh

Projektledare bro, Region Mellersta, Trafikverket

Johan Ramstedt

Förvaltare byggnadsverk, Nacka kommun